Dietrich Klinge
Autokatalyse V · 1991/92
Bronze
Lagernummer: BK 17092